USLOVI KORIŠĆENJA

Dobrodošli na naše Uslove korišćenja!

Naš Veb sajt smešten na www.klevercargo.com je u vlasništvu KleverCargo Innovation B.V., sa sedištem na adresi Kingsfordweg 151, 1043GR, Amsterdam, Holandija, CIN: 88739716, TIN: NL864758546B01, (u daljem tekstu: Kompanija, mi, nas ili KleverCargo).

Sledeći Uslovi korišćenja, zajedno sa našom Politikom privatnosti i Politikom kolačića, čine pravno obavezujući Ugovor koji se odnosi na vas kao korisnika, čim pristupite ili koristite naš Veb sajt.

Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju samo na korišćenje KleverCargo Veb sajta. Upotreba KleverCargo Platforme uređena je Uslovima korišćenja i odgovarajućim politikama i ne odnosi se na ovaj Ugovor.

U slučaju da se ne slažete sa sadržajem u nastavku, molimo vas da odmah prestanete koristiti naš Veb sajt.

Za više informacija o tome kako obrađujemo vaše lične podatke, pogledajte našu Politiku privatnosti i Politiku kolačića.

1. Definisani pojmovi
2. Intelektualna svojina
3. Naše ime i logo
4. Veb sajtovi trećih strana
5. Izjava o odricanju od odgovornosti
6. Izmena Veb sajta i Uslova korišćenja
7. Delotvornost i cela saglasnost
8. Primenljivo pravo i rešavanje sporova
9. Kontaktirajte nas
10. Pretplata i plaćanje

1. Definisani pojmovi

U Ugovoru, navedeni pojmovi će imati sledeće značenje:

Pojam: Ugovor
Značenje: Ugovor o korišćenju Veb sajta, koji se odnosi na vas, a koji uključuje ove Uslove korišćenja, Politiku privatnosti i Politiku kolačića.

Pojam: Politika kolačića
Značenje: Dokument koji objašnjava šta su kolačići i slične tehnologije, koje vrste kolačića koristimo i kako ih možete upravljati. Politika kolačića je sastavni deo Politike privatnosti i Uslova korišćenja, a više informacija možete pročitati ovde.

Pojam: Politika privatnosti
Značenje: Dokument koji objašnjava kako prikupljamo, delimo i koristimo vaše lične podatke, kao i kako možete ostvariti prava koja imate kao subjekt podataka. Politika privatnosti je dostupna na našem Veb sajtu i možete je posetiti klikom ovde.

Pojam: Veb sajt treće strane
Značenje: Spoljni veb sajt - bilo koji veb sajt na koji se upućuje ili preko kojeg se pristupa putem Veb sajta, a koji je u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe.

Pojam: Uslovi korišćenja
Značenje: Uslovi koji regulišu upotrebu Platforme zajedno sa odgovarajućim politikama.

Pojam: Veb sajt
Značenje: Veb sajt u vlasništvu KleverCargo, smešten na adresi www.klevercargo.com.

Pojam: mi/nas/naš/KleverCargo
Značenje: KleverCargo Innovation B.V., sa sedištem na adresi Kingsfordweg 151, 1043GR, Amsterdam, Holandija, CIN: 88739716, TIN: NL864758546B01.

Pojam: vi/vaš
Značenje: Svaka osoba koja ima pristup ili koristi naš Veb sajt.

2. Intellectual property

Website and its entire content, which includes text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, etc., is owned and protected by us, or a third party who licensed us the right to use such content.

Unless we explicitly declare otherwise in our Terms and Conditions or Privacy Policy, all the materials on Website are protected by intellectual property rights (copyrights, trademarks, etc.). It is strictly forbidden to use, copy, or download any materials from our Website, entirely or partially, without our explicit previous consent.

Any unauthorized use, without our permission, shall be deemed an infringement of intellectual property rights, and we shall take all legal remedies to protect our intellectual property rights immediately upon the knowledge of such infringement.

We reserve any and all intellectual property rights not expressly granted in these Terms and Conditions or Privacy Policy.

4. Veb sajtovi trećih strana

Naš Veb sajt može sadržati linkove ka Veb sajtovima trećih strana. Veb sajtovi trećih strana imaju svoje uslove korišćenja i politike privatnosti, koje se mogu značajno razlikovati od onih koji se primenjuju na naš Veb sajt. Mi nemamo kontrolu nad Veb sajtovima trećih strana i ne snosimo odgovornost niti za dostupnost tih veb sajtova niti za uslove korišćenja i politike privatnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Ne snosimo odgovornost za informacije koje potiču od drugog pružaoca usluga i koje su dostupne putem linka na našem Veb sajtu.

Činjenica da su linkovi ka Veb sajtovima trećih strana postavljeni na našem Veb sajtu ni na koji način ne implicira da preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode ponuđene putem takvih Veb sajtova.

5. Odricanje od odgovornosti

Sve informacije i ostali sadržaj koji su uključeni ili na drugi način dostupni putem našeg Veb sajta pružaju se 'kakvi jesu' i 'kako su dostupni', besplatno i samo u informativne svrhe.

Mi se trudimo da osiguramo da su sve informacije pravilne u trenutku objavljivanja. Međutim, na takve informacije ne treba se oslanjati, i mi ne garantujemo njihovu tačnost, vremešnost, potpunost, performanse ili prikladnost za određenu svrhu. Mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost za greške, propuste, netočnosti ili bilo kakvu drugu štetu koja proizlazi iz upotrebe informacija i drugog sadržaja dostupnih na našem Veb sajtu.

Mi ne garantujemo da će Veb sajt ili bilo koje informacije i sadržaj na njemu biti neprekidni ili besprekorni, niti da će se postojeće nepravilnosti ispraviti. Isključena je svaka odgovornost koja proizlazi iz ili je povezana s korišćenjem informacija i sadržaja Veb sajta, ili bilo kakvih linkova koji se nalaze na našem Veb sajtu.

U slučaju da vam je potreban savet ili usluge u vezi s određenim pitanjem, možete nas kontaktirati direktno putem email adrese: support@klevercargo.app.

6. Izmena Veb sajta i Uslova korišćenja

KleverCargo zadržava pravo da povremeno ažurira naš Veb sajt bez prethodne obaveštenosti. Promene mogu uključivati izmenu sadržaja, obustavljanje ili povlačenje bilo kog dela Veb sajta. Zbog toga, u takvim situacijama, naš Veb sajt može privremeno biti nedostupan za upotrebu.

Molimo vas da povremeno pregledate naše Uslove korišćenja. Sve promene stupaju na snagu nakon njihovog objavljivanja na našem Veb sajtu. Trenutnu verziju naših Uslova korišćenja možete pregledati klikom na dugme 'Uslovi korišćenja' koje se nalazi u podnožju našeg Veb sajta. Ako nastavite s korišćenjem Veb sajta nakon bilo kakve takve promene, smatraće se da ste prihvatili te promene.

Ukoliko se ne slažete s bilo kojim promenama u Ugovoru, molimo vas da odmah prestanete koristiti ovaj Veb sajt.

7. Raskidljivost i celokupni sporazum

Raskidljivost

Ako se utvrdi da je odredba Ugovora nevažeća pred sudom nadležnim za to, to neće uticati na važnost preostalih odredbi Ugovora, koje će ostati u punoj snazi i efikasnosti.

U slučaju da bilo koja odredba ovog Ugovora krši obavezno pravilo primenljivog zakona, što rezultira time da je takva odredba ništava, smatraće se da je takva odredba izmenjena u tom posebnom delu u kojem je ništava tako da bude u skladu sa zakonom. Takve izmene će zadržati što više svog prvobitnog značenja koliko je moguće, a obim će biti ograničen na minimum neophodan da bi se Ugovor učinio važećim.

Celokupni sporazum

Ovaj Ugovor, uključujući sve eventualne izmene, predstavlja celokupni sporazum između vas i KleverCargo u vezi s predmetom ovog Ugovora i zamenjuje sve prethodne pisane ili usmene razumevanja i sporazume između vas i KleverCargo.

U slučaju nesaglasnosti između odredbi ovog Ugovora i bilo kojeg razumevanja, izjave, predstavljanja, informacija, sadržaja dostupnog na našem Veb sajtu ili drugih podataka sadržanih u bilo kojem drugom materijalu i korespondenciji između vas i KleverCargo, ovaj Ugovor će preovladati.

8. Primenljiv zakon i rešavanje sporova

Ovaj Ugovor i svaka stvar ili spor koji proizilazi iz ili je povezan sa predmetom Ugovora biće upravljani, tumačeni i sprovodeni u skladu sa zakonima Holandije, isključujući pravila o sukobu zakona.

Svaki spor koji proizilazi iz ovog Ugovora će se rešavati pred nadležnim sudom na sedištu vlasnika Veb sajta.

9. Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanje u vezi sa našim Veb sajtom, molimo vas da nas kontaktirate putem naše opšte adrese za kontakt: support@klevercargo.app.

10. Pretplata i plaćanje

Dostupni planovi

Nakon što kreirate Klijentski račun putem KleverCargo Platforme, moći ćete se pretplatiti u skladu s primenjivim Standardnim planovima ili planom 'Plati ono što koristiš'.

Svi koji se pretplate na bilo koji Standardni plan ili izaberu plan 'Plati ono što koristiš', ili bilo ko ko dozvoli ili uzrokuje drugoj osobi da naruči u njihovo ime, biće odgovorni za plaćanje koje proističe iz takvog plana. Iste pravila važe za svakoga ko dozvoli da ga se odredi kao platioca za bilo koji plan.

Standardni planovi za KleverCargo Platformu se naplaćuju mesečno ili godišnje, prema izboru prilikom pretplate. Standardni planovi se automatski obnavljaju.

Imajte na umu da ako izaberete jedan od Standardnih planova, jedna pretplata važi za jednog Zaposlenog unutar vaše Kompanije. Jedna pretplata pokriva neograničen broj uređaja po Zaposlenom pod jednim pravnim subjektom. Možete imati korisnike koji nisu na Standardnim planovima, ali će im se naplaćivati prema planu 'Plati ono što koristiš' ako sklope Ugovor u vaše ime, odnosno ime vaše Kompanije.

Ako izaberete plan 'Plati ono što koristiš', vi kao pružalac usluga (transport ili skladište) ćete plaćati malu naknadu za svaki sklopljeni Ugovor za svaki poslovni dogovor koji obavite putem Platforme. Dok u Standardnim planovima plaćate mesečnu/godišnju pretplatu koja pokriva neograničen broj zaključenih poslovnih dogovora i potpisanih Ugovora.

Cene navedene u Standardnim planovima i planu 'Plati ono što koristiš' podložne su promenama u bilo koje vreme. Bilo koja cena može se promeniti u bilo koje vreme i postati obavezna za Klijenta pod uslovom da je KleverCargo poslao obaveštenje u roku od 10 dana.

Obaveštenje se može poslati Klijentu putem e-pošte na njegovu poslednje dostavljenu e-adresu ili postaviti na KleverCargo Platformi ili na bilo koji drugi način koji KleverCargo izabere u svojoj komercijalnoj diskreciji. Smatraće se da ste primili takvo obaveštenje koje je postavljeno na KleverCargo Platformi dan nakon datuma postavljanja.

Imajte na umu da pravo KleverCargo-a na naknadu nije povezano, niti na bilo koji način povezano, sa obavezom Kupca da plati cenu Pružaocu usluga u skladu sa Ugovorom, niti će pravo KleverCargo-a da naplati naknadu zavisiti od toga da li je Pružalac usluga zaista dobio plaćanje za Klijentsku uslugu.

Za više informacija o dostupnim planovima, posetite našu stranicu sa cenama i sekciju sa često postavljanim pitanjima.

Plaćanje

Opšte informacije. Svako ko se prijavio za uslugu ili bilo ko ko je dozvolio ili izazvao drugu osobu da se prijavi za uslugu u njegovo ime smatra se da je saglasan i prihvatio odgovornost za plaćanja prema takvom planu.

Plaćanje usluge treba izvršiti pre početka trajanja pretplate za Standardne planove. Ako izaberete plaćanje po potrebi (Pay as You Go plan), vaše plaćanje će biti duguje u roku od 7 dana od dana zaključenja Ugovora putem platforme KleverCargo. KleverCargo nije odgovoran za obradu plaćanja Klijenta i neće biti odgovoran za bilo koji problem u vezi s tim.

Imajte na umu da u slučaju izabrani plan uključuje ponavljajuće plaćanje naknade, osim ako Klijent ne obavesti nas pre nego što bude izvršeno plaćanje da Klijent želi otkazati/da ne želi automatski obnoviti pretplatu, takva pretplata će se automatski nastaviti i smatraće se da je Klijent ovlastio nas (bez obaveštenja Klijentu, osim ako to zahteva važeći zakon), da prikupi tada važeće naknade i poreze pomoću bilo kog platnog instrumenta Klijenta koje smo prethodno prikupili.

Sve sume koje su duguje KleverCargo-u u skladu sa ovim ugovorom treba platiti u potpunosti, bez odbijanja ili dozvoljavanja odbijanja bilo kakvih konverzija valute, žičanog transfera, uplate, primenljivog poreza ili drugih troškova povezanih s plaćanjem. Sve naknade za našu uslugu isključuju bilo koji PDV ili druge poreze i javne takse, osim ako KleverCargo eksplicitno nije naveo suprotno. Svaki Klijent je odgovoran za sve javne takse vezane za kupovinu usluge. Imajte na umu da će se PDV/GST automatski izračunati i naplatiti prilikom plaćanja.

Klijent ovim ovlašćuje KleverCargo da naplati sa odgovarajućeg Klijentovog računa i Klijent se slaže da plati sve takve naknade u skladu sa Ugovorom.

Podaci za fakturisanje. Klijent je obavezan da uvek održava sve podatke za fakturisanje potpune i tačne (kao što su promena adrese za fakturisanje, broj kreditne kartice ili datum isteka kreditne kartice) i odmah mora promeniti svoje podatke za fakturisanje putem platforme KleverCargo ili obavestiti KleverCargo slanjem e-pošte na support@klevercargo.app u slučaju promena u metodama plaćanja, kao i ako Klijent postane svestan potencijalnog narušavanja sigurnosti, kao što je neovlašćeno otkrivanje ili upotreba imena ili lozinke. U slučaju, na primer, gubitka ili krađe platnog instrumenta, Klijent je takođe obavezan da obavesti svoju banku. Ako Klijent ne dostavi bilo koji od navedenih informacija, Klijent se slaže da Provider može nastaviti sa naplatom za svaku upotrebu usluge, osim ako Klijent nije raskinuo Ugovor u skladu sa Ugovorom.

U slučaju da je podrazumevani plaćajni instrument Klijenta odbijen iz bilo kojeg razloga, možemo odmah odbiti pristup platformi KleverCargo.

Nema povrata. Naknade plaćene za našu uslugu se ne mogu vratiti. U slučaju da se Ugovor ili Standardni plan raskine ili izmeni u određenom obračunskom periodu, Klijent neće imati pravo na povrat sredstava u vezi sa tim obračunskim periodom. Sva plaćanja koja su izvršena za buduće obračunske periode neće biti refundirana, osim ako Strane eksplicitno ne dogovore drugačije.

Klijent razume da nema prava na povrat sredstava u slučaju prestanka korišćenja usluge. U slučaju da Klijent ne koristi našu uslugu, ljubazno vas molimo da otkažete pretplatu na Standardni plan i pređete na plaćanje po potrebi (Pay as You Go plan).

Nadogradnja ili smanjenje planova

U slučaju da Klijent želi da nadogradi ili smanji izabrani plan pre isteka tadašnjeg trajanja pretplate (koliko je primenljivo), molimo podnesite zahtev putem Platforme ili nas kontaktirajte na support@klevercargo.app. Imajte na umu da raskid pre isteka trajanja pretplate ne daje pravo na povrat plaćenih naknada.

Nadogradnja plana

Svaki Klijent koji koristi Platformu može nadograditi izabrani plan u bilo koje vreme. Nadogradnja na izabrani plan znači prelazak sa mesečnog na godišnji Standardni plan ili sa plaćanja po potrebi (Pay as You Go) na bilo koji Standardni plan.

Ako izaberete nadogradnju sa plaćanja po potrebi (Pay as You Go) na bilo koji Standardni plan, takva nadogradnja će biti moguća samo ako ste prethodno izmirili sve dospelih naknada za prethodno zaključene Ugovore.

Smanjenje plana

Svaki Klijent koji koristi Platformu može smanjiti izabrani plan u bilo koje vreme. Smanjenje izabranog plana znači prelazak sa bilo kojeg Standardnog plana na plaćanje po potrebi (Pay as You Go) ili sa godišnjeg na mesečni Standardni plan.

Otkazivanje Standardnog plana i smanjenje na plaćanje po potrebi (Pay as You Go) plan može se obaviti putem Klijentovog računa. Trenutni plan će biti otkazan/smanjen po isteku tadašnjeg trajanja pretplate.

Imajte na umu da ako imate problema sa izvršenjem Ugovora ili ako naiđete na probleme sa plaćanjem, možete nam prijaviti putem support@klevercargo.app.

Poslednji put ažurirano i važeće od 28.02.2023.

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili optimalno iskustvo korišćenja naše web stranice, kao i da poboljšamo vaše korisničko iskustvo. Prihvatanjem kolačića potvrđujete da imate više od 16 godina i dajete nam saglasnost za prikupljanje vaših ličnih podataka putem kolačića. Za više informacija o ovome, molimo posetite našu Politiku kolačića. Odabirom opcije „Prihvati sve kolačiće“ na ovom baneru, dajete svoju saglasnost za korišćenje svih kolačića, dok klikom na „Podešavanja kolačića“ možete prilagoditi funkcionalnosti kolačića prema svojim preferencijama.

Politika kolačića

Koristimo kolačiće kako bismo vam pomogli da efikasno navigirate i izvršavate određene funkcije. Detaljne informacije o svim kolačićima pod svakom kategorijom saglasnosti možete pronaći ispod. Kolačići koji su kategorisani kao 'Neophodni' čuvaju se u vašem pregledaču jer su esencijalni za omogućavanje osnovnih funkcionalnosti sajta. Takođe koristimo kolačiće trećih strana koji nam pomažu da analiziramo kako koristite ovu web stranicu, čuvaju vaše preferencije i pružaju sadržaj i oglase koji su relevantni za vas. Ovi kolačići će biti sačuvani u vašem pregledaču samo uz vašu prethodnu saglasnost. Možete izabrati da omogućite ili onemogućite neke ili sve ove kolačiće, ali onemogućavanje nekih od njih može uticati na vaše iskustvo pregledanja.

Centar za privatnost

Neophodni

Uvek aktivni
Neophodni kolačići pomažu nam da učinimo web stranicu upotrebljivom omogućavajući ključne funkcije kao što su navigacija po stranici i pristup sigurnim oblastima web stranice. Ovi kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje web stranice.
Kolačić: PHPSESSID
Domen: klevercargo.com
Trajanje: session
Opis: Ovaj kolačić je inherentan PHP aplikacijama. Kolačić čuva i identifikuje jedinstveni ID sesije korisnika radi upravljanja korisničkim sesijama na web stranici. Kolačić je sesijski i biće obrisan kada se zatvore svi prozori pregledača.

Oglasi

Kolačići za oglase koriste se za pružanje prilagođenih oglasa posetiocima na osnovu stranica koje ste prethodno posetili i za analizu efikasnosti reklamnih kampanja.
Kolačić: YSC
Domen: .youtube.com
Trajanje: session
Opis: Youtube postavlja ovaj kolačić da bi pratio pregleda ugrađenih video zapisa na Youtube stranicama.
Kolačić: VISITOR_INFO1_LIVE
Domen: .youtube.com
Trajanje: 6 months
Opis: YouTube postavlja ovaj kolačić da bi merio propusnost, određujući da li korisnik koristi novi ili stari interfejs za reprodukciju.
Kolačić: yt-remote-connected-devices
Domen: youtube.com
Trajanje: never
Opis: YouTube postavlja ovaj kolačić da bi čuvao korisničke video preferencije korišćenjem ugrađenih YouTube video zapisa.
Kolačić: yt-remote-device-id
Domen: youtube.com
Trajanje: never
Opis: YouTube postavlja ovaj kolačić da bi čuvao korisničke video preferencije korišćenjem ugrađenih YouTube video zapisa.
Kolačić: test_cookie
Domen: .doubleclick.net
Trajanje: 15 minutes
Opis: doubleclick.net postavlja ovaj kolačić da bi utvrdio da li pregledač podržava kolačiće.
Kolačić: ANONCHK
Domen: .c.clarity.ms
Trajanje: 10 minutes
Opis: ANONCHK kolačić, postavljen od strane Binga, koristi se za čuvanje ID sesije korisnika i proveru klikova na oglase na Bing pretraživaču. Kolačić pomaže u izveštavanju i personalizaciji.
Kolačić: MUID
Domen: .clarity.ms
Trajanje: 1 year 24 days
Opis: Bing postavlja ovaj kolačić da bi prepoznao jedinstvene veb pregledače koji posećuju Microsoftove sajtove. Ovaj kolačić se koristi u reklamiranju, analizi sajta i drugim operacijama.
Kolačić: MUID
Domen: .bing.com
Trajanje: 1 year 24 days
Opis: Bing postavlja ovaj kolačić da bi prepoznao jedinstvene veb pregledače koji posećuju Microsoftove sajtove. Ovaj kolačić se koristi u reklamiranju, analizi sajta i drugim operacijama.

Analitika

Analitički kolačići koriste se za razumevanje kako posetioci interaguju sa web stranicom. Ovi kolačići pomažu u pružanju informacija o merilima kao što su broj posetilaca, stopa odbijanja, izvor saobraćaja itd.
Kolačić: CLID
Domen: www.clarity.ms
Trajanje: 1 year
Opis: Microsoft Clarity postavlja ovaj kolačić da bi čuvao informacije o tome kako posetioci interaguju sa web sajtom. Kolačić pomaže u pružanju analitičkog izveštaja. Prikupljanje podataka uključuje broj posetilaca, gde posećuju web sajt i koje stranice posećuju.
Kolačić: _clck
Domen: .klevercargo.com
Trajanje: 1 year
Opis: Microsoft Clarity postavlja ovaj kolačić da bi sačuvao Clarity korisnički ID pregledača i postavke ekskluzivne za taj sajt. Ovo garantuje da će akcije preduzete tokom narednih poseta istom sajtu biti povezane sa istim korisničkim ID.
Kolačić: _clsk
Domen: .klevercargo.com
Trajanje: 1 day
Opis: Microsoft Clarity postavlja ovaj kolačić da bi sačuvao i konsolidovao pregledavanja stranica korisnika u jedan zapis sesije.
Kolačić: SM
Domen: .c.clarity.ms
Trajanje: session
Opis: Microsoft Clarity postavlja ovaj kolačić za sinhronizaciju MUID-a između Microsoftovih domena.
Kolačić: MR
Domen: .c.bing.com
Trajanje: 7 days
Opis: Ovaj kolačić, postavljen od strane Binga, koristi se za prikupljanje korisničkih informacija u analitičke svrhe.
Kolačić: MR
Domen: .c.clarity.ms
Trajanje: 7 days
Opis: Ovaj kolačić, postavljen od strane Binga, koristi se za prikupljanje korisničkih informacija u analitičke svrhe.
Kolačić: CONSENT
Domen: .youtube.com
Trajanje: .youtube.com
Opis: YouTube postavlja ovaj kolačić putem ugrađenih YouTube video zapisa i registruje anonimne statističke podatke.

Performanse

Kolačići za performanse koriste se za razumevanje i analizu ključnih indeksa performansi web stranice što pomaže u pružanju boljeg korisničkog iskustva za posetioce.
Kolačić: SRM_B
Domen: .c.bing.com
Trajanje: 1 year 24 days
Opis: Koristi se od strane Microsoft Advertising kao jedinstveni ID za posetioce.

Neklasifikovani

Neklasifikovani kolačići su kolačići koje smo u procesu klasifikacije, zajedno sa pružaocima pojedinačnih kolačića.
Kolačić: VISITOR_PRIVACY_METADATA
Domen: .youtube.com
Trajanje: 6 months
Opis: Bez opisa

Zahtev za ponudu za Premium plan

Pošaljite upit i naš tim će vas kontaktirati

Greška

Došlo je do greške i vaša poruka nam nije dostavljena. Molimo vas da se vratite na formular i proverite da li ste popunili sve tražene informacije.

Greška

Došlo je do neočekivane greške, molimo kontaktirajte podršku