POLITIKA PRIVATNOSTI NA SAJTU

Dobrodošli u Politiku privatnosti sajta KleverCargo!

Molimo vas da imate na umu da se ova Politika privatnosti odnosi na lične podatke koji se prikupljaju i obrađuju putem našeg Sajta (kako je definisano ispod) od strane KleverCargo Services B.V., sa registrovanim sedištem na Veemkade 328 1019 HD Amsterdam, Holandija, CIN 88795594, TIN NL864781659B01, (u daljem tekstu: “KleverCargo”, ili “mi”) kao kontrolor podataka.

KleverCargo je veoma svestan i razume da je privatnost od velike važnosti za vas, tako da veoma ozbiljno shvatamo zaštitu ličnih podataka.

Stoga, kao kontrolor podataka i kreiranjem ove Politike privatnosti, činimo obradu vaših ličnih podataka transparentnom i razumljivom. U ovoj Politici privatnosti objašnjavamo kako prikupljamo, delimo i koristimo vaše lične podatke, kao i kako možete ostvariti prava koja imate kao subjekat podataka.

Ova Politika privatnosti se primenjuje na sve pojedince koji pristupaju našem sajtu na www.klevercargo.com (u daljem tekstu: “Sajt”), šalju nam upite preko Sajta ili se prijavljuju za radno mesto u KleverCargo.

Ova Politika privatnosti, zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom kolačića, čini sporazum koji se na vas odnosi. Stoga, predlažemo da je pažljivo pročitate kako biste saznali sve neophodne informacije u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka.

Molimo vas da imate na umu da se ova Politika privatnosti odnosi samo na upotrebu KleverCargo Sajta. Upotreba KleverCargo Platforme se reguliše zasebnom Politikom privatnosti, Uslovima korišćenja i odgovarajućim politikama, a ne ovim sporazumom.

Svaki termin koji je velikim slovima napisan, a nije definisan u ovoj Politici privatnosti, ima značenje dato mu u našim Uslovima korišćenja.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate na privacy@klevercargo.app.

SADRŽAJ
1. Definicije
2. Lični podaci koje prikupljamo
3. Zašto prikupljamo vaše lične podatke?
4. Šta ne radimo?
5. Subjekti podataka mlađi od 16 godina
6. Sigurnost ličnih podataka
7. Sa kim delimo vaše lične podatke?
8. Međunarodni prenos vaših ličnih podataka
9. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?
10. Vaša prava
11. Promene politike privatnosti

3. Zašto prikupljamo vaše lične podatke?

Svrha: Odgovaranje na vaše upite
Prikupljamo vaše lične podatke kako bismo odgovorili na upite koje ste nam poslali putem Kontakt stranice na našem Veb sajtu, kao i kako bismo vam odgovorili u vezi sa ostalim zahtevima upućenim nama.
Podaci koje prikupljamo: Vaše ime i e-mail adresa.
Pravni osnov: Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora ili za zaključenje takvog Ugovora sa vama.

Svrha: Slanje Newslettera
Ako odlučite da se pretplatite kako biste primili naš Newsletter, prikupićemo vašu e-mail adresu i vaše ime.
Podaci koje prikupljamo: Vaše ime i e-mail adresa.
Pravni osnov: Obrada se zasniva na vašem pristanku. Imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre povlačenja. Možete se odjaviti od primanja Newslettera od nas. Ako to želite, jednostavno pratite upute koje se nalaze na kraju e-maila koji ste primili nakon prijave za Newsletter.

Svrha: Slanje personalizovanih ponuda i praćenje vašeg ponašanja
Prilikom slanja upita, možete se složiti sa praćenjem vaših obrasaca ponašanja od strane KleverCargo-a i slanjem personalizovanih ponuda na proizvode i usluge na osnovu obraza ponašanja koje je uočio KleverCargo. To znači da nam možete dati svoj pristanak za obradu podataka o vašim prethodnim upitima i/ili interakciji na našem Veb sajtu, i slanje informacija o drugim proizvodima za koje verujemo da biste mogli biti zainteresovani na osnovu tih informacija.
Podaci koje prikupljamo: Vaše ime i e-mail adresa.
Pravni osnov: Obrada se zasniva na vašem pristanku. Imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre povlačenja. Možete se odjaviti od primanja personalizovanih ponuda i praćenja vašeg ponašanja. Ako to želite, jednostavno pratite upute koje se nalaze na kraju svakog e-maila. Možemo koristiti vašu e-mail adresu u te svrhe sve dok se ne odjavite.

Svrha: Obrada vaše prijave za otvorena radna mesta
Nakon što nam pošaljete svoju prijavu, koju podnosite slanjem upita na klevercargo.com/karijera, moraćemo je pregledati kako bismo utvrdili da li kao kandidat ispunjavate naše zahteve.
Podaci koje prikupljamo: Vaše ime, e-mail adresa i svi dodatni lični podaci sadržani u vašem Motivacionom pismu i CV-u.
Pravni osnov: U našem je legitimnom interesu da odlučimo da li ćemo vas imenovati na tu poziciju, budući da bi bilo korisno za naš posao da imenujemo odgovarajućeg kandidata za tu poziciju. Takođe moramo obraditi vaše lične podatke kako bismo odlučili da li ćemo s vama zaključiti ugovor. U slučaju da ne prihvatimo vašu prijavu za posao, vaši lični podaci će biti izbrisani u skladu sa odredbama Odeljka 9 Politike privatnosti.

Svrha: Upravljanje i unapređenje našeg Veb sajta, analiza upotrebe Veb sajta, unapređenje naših usluga Informacije koje se automatski prikupljaju koriste se za:

upravljanje i rad našeg Veb sajta,

poboljšanje upotrebljivosti i performansi Veb sajta, održavajući ga ažuriranim i relevantnim,

analiziranje upotrebe Veb sajta i merenje interesa posetilaca našeg Veb sajta,

osiguravanje da se sadržaj na Veb sajtu prikazuje najefikasnije za vas i vaš računar ili mobilni uređaj.

Podaci koje prikupljamo: Tehnički podaci i podaci o mobilnim uslugama.
Pravni osnov: Vaš pristanak – osim ako pružanje ličnih podataka nije neophodno za pružanje usluge ili njenog dela, pružanje vaših ličnih podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev i možete odbiti da otkrijete bilo kakve podatke. Imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre povlačenja.

4. Šta ne radimo?

KleverCargo nikada neće:

Prodavati bilo kakve vrste ličnih informacija ili podataka.
Otkrivati ove informacije marketinškim agencijama ili trećim stranama koje nisu navedene u Odeljku 7 Politike privatnosti.
Obraditi vaše podatke na bilo koji drugi način osim onog navedenog u ovoj Politici privatnosti.

5. Lica mlađa od 16 godina

Naš Veb sajt nije namenjen deci i mi svesno ne prikupljamo podatke koji se odnose na decu. Ako imate manje od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate bilo kakve lične informacije o sebi.

Ako utvrdimo da smo prikupili lične informacije od osobe mlađe od 16 godina, takve informacije će biti odmah izbrisane. Ako verujete da smo prikupili lične informacije od osobe mlađe od 16 godina, molimo vas da nas kontaktirate na privacy@klevercargo.app.

6. Bezbednost ličnih podataka

Preduzimamo administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo sigurnosti ličnih podataka koje obrađujemo. Pri proceni da li je mera adekvatna i koji nivo sigurnosti je odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu ličnih podataka koje obrađujemo, prirodu operacija obrade koje vršimo, rizike kojima ste izloženi našim aktivnostima obrade, troškove implementacije sigurnosnih mera i druge relevantne činjenice u konkretnim okolnostima.

Neke od mera koje primenjujemo uključuju kontrolu autorizacije pristupa, klasifikaciju informacija (i postupak njihovog rukovanja), zaštitu integriteta i poverljivosti, rezervne kopije podataka, zaštitu od napada preko interneta, šifrovanje podataka i druge odgovarajuće mere. Opremamo naše osoblje odgovarajućim znanjem i razumevanjem važnosti i poverljivosti vaše sigurnosti ličnih podataka.

Zapamtite - sve informacije koje nam šaljete putem e-maila nisu bezbedne, stoga molimo vas da ne šaljete osetljive informacije putem e-maila KleverCargo-u. Nikada ne tražimo da nam šaljete osetljive ili lične informacije putem e-maila, stoga molimo vas da nam prijavite takve zahteve slanjem e-maila na privacy@klevercargo.app.

7. Sa kim delimo vaše lične podatke?

Izvođenje određenih obrada zahteva angažovanje eksternih procesora. KleverCargo koristi revizije informacija kako bi identifikovao, kategorisao i napravio evidenciju svih ličnih podataka koji se obrađuju van kompanije - na taj način, sve informacije, aktivnosti obrade, procesor i pravni osnov su evidentirani, pregledani i lako dostupni.

Takva spoljna obrada podataka uključuje (ali nije ograničena na):

IT sisteme i usluge,

Pravne usluge,

Finansijske usluge,

Ljudske resurse,

Direktni marketing.

Možemo biti zakonski obavezani da delimo određene informacije, uključujući vaše lične podatke, sa javnim organima ili vladinim telima; u takvim slučajevima, nećemo zahtevati vaš dalji pristanak kako bismo podelili vaše lične podatke u takvim okolnostima.

Ovo je lista procesora sa kojima delimo vaše lične podatke:

PROCESOR PODATAKA: Google, Inc. ; ULOGA: Analitika ; SEDISTE: SAD

PROCESOR PODATAKA: Meta Platforms, Inc. ; ULOGA: Analitika ; SEDISTE: Indija

PROCESOR PODATAKA: Zoho Corporation. ; ULOGA: E-mailovi, Analitika ; SEDISTE: SAD

PROCESOR PODATAKA: Ahrefs Pte.Ltd. ; ULOGA: Analitika ; SEDISTE: Singapur

8. Primenjivi zakon i rešavanje sporova

Možemo prenositi vaše lične podatke u zemlje koje se razlikuju od one u kojoj boravite. U tom slučaju, primenjivaćemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili adekvatan nivo sigurnosti u vezi sa svim ličnim podacima koje obrađujemo. Ako se GDPR primenjuje na vas, mi se pobrinemo da se takav prenos obavi:

1. u zemlje unutar EEA (Evropskog ekonosmkog prostora);

2. u zemlje koje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;

3. u zemlje koje ne spadaju u one navedene pod tačkom 1. i 2., ali samo primenom odgovarajućih zaštitnih mera (kao što su Standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Evropska komisija).

Ako želite da saznate više informacija o ovim zaštitnim merama, molimo vas da nas kontaktirate na privacy@klevercargo.app.

Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze u Frankfurtu, Nemačka.

www.digitalocean.com
www.digitalocean.com/legal/gdpr
www.digitalocean.com/security

9. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

KleverCargo ne čuva vaše lične podatke duže nego što je potrebno kako bi se ispunila svrha za koju su podaci prikupljeni, ili duže nego što imamo vaš pristanak. Pri određivanju perioda zadržavanja podataka, uzimamo u obzir lokalne zakone, ugovorne obaveze i očekivanja i zahteve naših kupaca i dobavljača. Kada više ne budemo potrebovali lične informacije ili kada zatražite da obrišemo vaše informacije, gde je to zakonski dozvoljeno, sigurno ćemo ih izbrisati ili uništiti.

U slučaju da ste se prijavili za radno mesto u našoj kompaniji slanjem Motivacionog pisma i CV-a putem e-maila support@klevercargo.app, izbrišemo vaše lične podatke u roku od 6 meseci nakon što primimo vašu prijavu, osim ako postanete član našeg tima.

10. Vaša prava

Kao Lice podataka u EEA (Evropskom ekonomskom prostoru), čiji lični podaci su u našem posedu, imate određena prava u skladu sa GDPR-om. Ovaj deo Politike privatnosti ima za cilj da vam pruži opšte razumevanje ovih prava. U vezi sa svakim od navedenih prava, pružili smo referencu na određeni članak GDPR-a iz kojeg proističe to pravo.

Pravo na pristup (Član 15 GDPR)
Možete nam poslati zahtev za kopiju ličnih podataka koje imamo o vama. Mi smo obezbedili da se takvi podaci obezbeđuju u pisanoj formi besplatno, na jasan i razumljiv način, koristeći jednostavan i razumljiv jezik. Informacije se pružaju Licu podataka čim je to moguće, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Gde je povraćaj ili pružanje informacija posebno složen ili podložan valjanom kašnjenju, rok može biti produžen za još dva meseca ako je to potrebno.

Pravo na ispravku vaših ličnih podataka (Član 16 GDPR)
Ako su lični podaci koje imamo o vama netačni, imate pravo da zatražite da ispravimo te podatke. Ako nas Lice podataka obavesti o netačnim podacima, ispravićemo grešku u roku od 30 dana i obavestićemo treću stranu o ispravci ako smo njima prosledili sporne lične podatke.

Pravo na povlačenje saglasnosti (Član 13(2)c) GDPR)
Ako ste pružili saglasnost za prikupljanje, obradu i transfer vaših ličnih podataka, imate pravo potpuno ili delimično povući svoju saglasnost. Nakon što primimo obaveštenje da ste povukli svoju saglasnost, više nećemo obrađivati vaše informacije u svrhu(e) za koje ste prvobitno dali saglasnost, osim ako postoji drugi pravni osnov za obradu.

Pravo na zaborav (Član 17 GDPR)
Imate pravo da od nas zatražite brisanje vaših ličnih podataka u određenim okolnostima, uključujući:

Lični podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni;

Povukli ste svoju saglasnost (gde je obrada zasnovana na saglasnosti);

Protivite se obradi i ne postoje preteći legitimni razlozi koji bi opravdali našu obradu ličnih podataka;

Lični podaci su nezakonito obrađivani; ili

Da biste ispunili pravnu obavezu.
Međutim, ovo pravo se ne primenjuje ako je, na primer, obrada neophodna:
- Da bi se ispunila pravna obaveza; ili
- Za utemeljenje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Pravo na ograničenje obrade (Član 18 GDPR)
Ako se osporava tačnost ličnih podataka, smatrate da je obrada nezakonita, ali ih ne želite izbrisati, mi više ne trebamo lične podatke, ali ih zahtevate za utemeljenje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, ili ste se usprotivili obradi i verifikaciji, možete ostvariti svoje pravo na ograničenje obrade.

Pravo na podnošenje pritužbe
Ako imate bilo kakve brige ili zahteve u vezi sa vašim ličnim podacima, molimo vas da nas kontaktirate na privacy@klevercargo.app i mi ćemo odgovoriti u roku od 30 dana. Ako niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo vaše podatke, možete kontaktirati nadležni nadzorni organ.

U slučaju da verujete da obrađujemo vaše lične podatke u suprotnosti sa GDPR-om, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom nadzornom organu koji se nalazi u EEA gde boravite ili radite, ili gde se navodno kršenje dogodilo.

Da biste ostvarili ova prava, molimo vas da nas kontaktirate na privacy@klevercargo.app.

11. Promene u našoj politici privatnosti

Sve promene koje možemo napraviti u našoj Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i, gde je to prikladno, možda će vam biti obavešteni putem e-maila ili će vam biti rečeno prilikom naredne prijave na KleverCargo. Ako nastavite sa korišćenjem Veb sajta nakon što su promene sprovedene, to će značiti da se slažete sa takvim promenama.

Poslednji put ažurirano i stupa na snagu 28.02.2023.

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili optimalno iskustvo korišćenja naše web stranice, kao i da poboljšamo vaše korisničko iskustvo. Prihvatanjem kolačića potvrđujete da imate više od 16 godina i dajete nam saglasnost za prikupljanje vaših ličnih podataka putem kolačića. Za više informacija o ovome, molimo posetite našu Politiku kolačića. Odabirom opcije „Prihvati sve kolačiće“ na ovom baneru, dajete svoju saglasnost za korišćenje svih kolačića, dok klikom na „Podešavanja kolačića“ možete prilagoditi funkcionalnosti kolačića prema svojim preferencijama.

Politika kolačića

Koristimo kolačiće kako bismo vam pomogli da efikasno navigirate i izvršavate određene funkcije. Detaljne informacije o svim kolačićima pod svakom kategorijom saglasnosti možete pronaći ispod. Kolačići koji su kategorisani kao 'Neophodni' čuvaju se u vašem pregledaču jer su esencijalni za omogućavanje osnovnih funkcionalnosti sajta. Takođe koristimo kolačiće trećih strana koji nam pomažu da analiziramo kako koristite ovu web stranicu, čuvaju vaše preferencije i pružaju sadržaj i oglase koji su relevantni za vas. Ovi kolačići će biti sačuvani u vašem pregledaču samo uz vašu prethodnu saglasnost. Možete izabrati da omogućite ili onemogućite neke ili sve ove kolačiće, ali onemogućavanje nekih od njih može uticati na vaše iskustvo pregledanja.

Centar za privatnost

Neophodni

Uvek aktivni
Neophodni kolačići pomažu nam da učinimo web stranicu upotrebljivom omogućavajući ključne funkcije kao što su navigacija po stranici i pristup sigurnim oblastima web stranice. Ovi kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje web stranice.
Kolačić: PHPSESSID
Domen: klevercargo.com
Trajanje: session
Opis: Ovaj kolačić je inherentan PHP aplikacijama. Kolačić čuva i identifikuje jedinstveni ID sesije korisnika radi upravljanja korisničkim sesijama na web stranici. Kolačić je sesijski i biće obrisan kada se zatvore svi prozori pregledača.

Oglasi

Kolačići za oglase koriste se za pružanje prilagođenih oglasa posetiocima na osnovu stranica koje ste prethodno posetili i za analizu efikasnosti reklamnih kampanja.
Kolačić: YSC
Domen: .youtube.com
Trajanje: session
Opis: Youtube postavlja ovaj kolačić da bi pratio pregleda ugrađenih video zapisa na Youtube stranicama.
Kolačić: VISITOR_INFO1_LIVE
Domen: .youtube.com
Trajanje: 6 months
Opis: YouTube postavlja ovaj kolačić da bi merio propusnost, određujući da li korisnik koristi novi ili stari interfejs za reprodukciju.
Kolačić: yt-remote-connected-devices
Domen: youtube.com
Trajanje: never
Opis: YouTube postavlja ovaj kolačić da bi čuvao korisničke video preferencije korišćenjem ugrađenih YouTube video zapisa.
Kolačić: yt-remote-device-id
Domen: youtube.com
Trajanje: never
Opis: YouTube postavlja ovaj kolačić da bi čuvao korisničke video preferencije korišćenjem ugrađenih YouTube video zapisa.
Kolačić: test_cookie
Domen: .doubleclick.net
Trajanje: 15 minutes
Opis: doubleclick.net postavlja ovaj kolačić da bi utvrdio da li pregledač podržava kolačiće.
Kolačić: ANONCHK
Domen: .c.clarity.ms
Trajanje: 10 minutes
Opis: ANONCHK kolačić, postavljen od strane Binga, koristi se za čuvanje ID sesije korisnika i proveru klikova na oglase na Bing pretraživaču. Kolačić pomaže u izveštavanju i personalizaciji.
Kolačić: MUID
Domen: .clarity.ms
Trajanje: 1 year 24 days
Opis: Bing postavlja ovaj kolačić da bi prepoznao jedinstvene veb pregledače koji posećuju Microsoftove sajtove. Ovaj kolačić se koristi u reklamiranju, analizi sajta i drugim operacijama.
Kolačić: MUID
Domen: .bing.com
Trajanje: 1 year 24 days
Opis: Bing postavlja ovaj kolačić da bi prepoznao jedinstvene veb pregledače koji posećuju Microsoftove sajtove. Ovaj kolačić se koristi u reklamiranju, analizi sajta i drugim operacijama.

Analitika

Analitički kolačići koriste se za razumevanje kako posetioci interaguju sa web stranicom. Ovi kolačići pomažu u pružanju informacija o merilima kao što su broj posetilaca, stopa odbijanja, izvor saobraćaja itd.
Kolačić: CLID
Domen: www.clarity.ms
Trajanje: 1 year
Opis: Microsoft Clarity postavlja ovaj kolačić da bi čuvao informacije o tome kako posetioci interaguju sa web sajtom. Kolačić pomaže u pružanju analitičkog izveštaja. Prikupljanje podataka uključuje broj posetilaca, gde posećuju web sajt i koje stranice posećuju.
Kolačić: _clck
Domen: .klevercargo.com
Trajanje: 1 year
Opis: Microsoft Clarity postavlja ovaj kolačić da bi sačuvao Clarity korisnički ID pregledača i postavke ekskluzivne za taj sajt. Ovo garantuje da će akcije preduzete tokom narednih poseta istom sajtu biti povezane sa istim korisničkim ID.
Kolačić: _clsk
Domen: .klevercargo.com
Trajanje: 1 day
Opis: Microsoft Clarity postavlja ovaj kolačić da bi sačuvao i konsolidovao pregledavanja stranica korisnika u jedan zapis sesije.
Kolačić: SM
Domen: .c.clarity.ms
Trajanje: session
Opis: Microsoft Clarity postavlja ovaj kolačić za sinhronizaciju MUID-a između Microsoftovih domena.
Kolačić: MR
Domen: .c.bing.com
Trajanje: 7 days
Opis: Ovaj kolačić, postavljen od strane Binga, koristi se za prikupljanje korisničkih informacija u analitičke svrhe.
Kolačić: MR
Domen: .c.clarity.ms
Trajanje: 7 days
Opis: Ovaj kolačić, postavljen od strane Binga, koristi se za prikupljanje korisničkih informacija u analitičke svrhe.
Kolačić: CONSENT
Domen: .youtube.com
Trajanje: .youtube.com
Opis: YouTube postavlja ovaj kolačić putem ugrađenih YouTube video zapisa i registruje anonimne statističke podatke.

Performanse

Kolačići za performanse koriste se za razumevanje i analizu ključnih indeksa performansi web stranice što pomaže u pružanju boljeg korisničkog iskustva za posetioce.
Kolačić: SRM_B
Domen: .c.bing.com
Trajanje: 1 year 24 days
Opis: Koristi se od strane Microsoft Advertising kao jedinstveni ID za posetioce.

Neklasifikovani

Neklasifikovani kolačići su kolačići koje smo u procesu klasifikacije, zajedno sa pružaocima pojedinačnih kolačića.
Kolačić: VISITOR_PRIVACY_METADATA
Domen: .youtube.com
Trajanje: 6 months
Opis: Bez opisa

Zahtev za ponudu za Premium plan

Pošaljite upit i naš tim će vas kontaktirati

Greška

Došlo je do greške i vaša poruka nam nije dostavljena. Molimo vas da se vratite na formular i proverite da li ste popunili sve tražene informacije.

Greška

Došlo je do neočekivane greške, molimo kontaktirajte podršku